Ατμοσφαιρική Ρύπανση: επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισης

550_334_515607

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της δημόσιας υγείας διεθνώς, αποτελεί «η ρύπανση του αέρα», η οποία στη σύγχρονη εποχή είναι κυρίως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, κύρια πηγή της περιβαλλοντικής αέριας ρύπανσης είναι οι βιομηχανίες, οι καυστήρες θέρμανσης, τα μέσα μεταφοράς, καθώς και τα τεχνικά έργα.

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί ένα σοβαρό υγειονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, γιατί τα αέρια που τη ρυπαίνουν, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως την υπερθέρμανση της γης, αναπνευστικά προβλήματα και άλλα προβλήματα υγείας.

Ειδικότερα, η ατμοσφαιρική ρύπανση γίνεται κυρίως από:

  • Το διοξείδιο του θείου (SO2), το οποίο παράγεται κατά την καύση στερεών και υγρών καυσίμων, ενώ παράλληλα, μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του θείου ελευθερώνονται στον αέρα και κατά τις εκρήξεις των ηφαιστείων.
  • Τα οξείδια του αζώτου, τα οποία παράγονται κατά τη λειτουργία των βενζινοκινητήρων. Με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, από τα οξείδια του αζώτου παράγεται και όζον, που είναι ερεθιστικό αέριο.
  • Το μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ), το οποίο προέρχεται κυρίως από τις καύσεις στους κινητήρες των αυτοκίνητων και είναι δηλητήριο.
  • Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το οποίο παράγεται κατά την καύση στερεών και υγρών καυσίμων.
  • Διάφοροι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι είναι συστατικά των καυσίμων που διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα, χωρίς να καούν και είναι πολύ βλαβεροί.
  • Αιωρούμενα σωματίδια, όπως για παράδειγμα η αιθάλη (σκόνη άνθρακα, κάπνα) και η σκόνη, που προέρχονται κυρίως από τα τεχνικά έργα και τα ηφαίστεια.

Όπως είναι γνωστό, η περιβαλλοντική ρύπανση είναι άμεσα συνυφασμένη με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, η πρόοδος των οποίων εκτός από σημαντικά οφέλη που προσφέρει στην ανθρωπότητα, έχει επίσης και δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατά συνέπεια στην υγεία των ανθρώπων.

Για παράδειγμα, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να διαβρώσει τα υλικά και να καταστρέψει ιστορικά αλλά  και σύγχρονα κτίρια και μνημεία, με κύρια υπεύθυνη για αυτές τις καταστροφές την όξινη βροχή. Επίσης, μπορεί να ξεράνει τα φυτά ή  να περιορίσει την ανάπτυξή τους, όπου πάλι, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από την όξινη βροχή, αλλά σε αυτή την περίπτωση σημαντική  είναι και η συνεισφορά  από τους ρύπους  που υπάρχουν στον αέρα. Παράλληλα, άλλη μία συνέπεια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι η αιθαλομίχλη, η οποία μειώνει την ορατότητα, ενώ όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, το κυριότερο σύστημα που προσβάλλεται στον ανθρώπινο οργανισμό είναι το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των παραπάνω, κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, όπως είναι: η βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων, η χρήση εναλλακτικών  καυσίμων όπως το υδρογόνο και η αιθανόλη, ο έλεγχος των καυσαερίων και ειδικά των εκπομπών τους στα αυτοκίνητα και στις βιομηχανίες, η αξιοποίηση της τεχνολογίας αντιρύπανσης, όπως είναι τα φίλτρα καυσαερίων, η βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία των ΙΧ  αυτοκινήτων, η σωστή συντήρηση των κινητήρων των αυτοκινήτων και των καυστήρων των καλοριφέρ, η δημιουργία περισσότερων πάρκων και χώρων πρασίνου με δεντροφύτευση όλων των ελεύθερων χώρων στις πόλεις και αναδάσωση στα βουνά για την παραγωγή οξυγόνου και τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα.

Εν τέλει, γίνεται κατανοητό ότι για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, δεν απαιτείται μόνο η λήψη σημαντικών μέτρων, αλλά κυρίως η σωστή εφαρμογή τους, και κατ’ επέκταση η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, οι οποίοι αποτελούν και  τη βασική πηγή πρόκληση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Αρθρογράφος: Δίπλα Αικατερίνη (Arid Zone Afforestation)

 

 

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *