Η σημασία των δασών και ο ρόλος του ανθρώπου

dasos

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας, παρά την εκάστοτε αδιαφορία που δείχνουμε κατά καιρούς. Συγκεκριμένα, το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος, είναι πρωταρχικής σημασίας, τόσο για την υγεία του, όσο και για την ανάπτυξη και ευημερία του.  Ωστόσο, παρατηρείται μία παράλογη καταστροφή του περιβάλλοντος, με υπεύθυνο τον ίδιο τον άνθρωπο. Η άγνοια, η αδράνεια, σε συνδυασμό με τις διάφορες δραστηριότητες του, οδηγούν στην καταστροφή του περιβάλλοντος.

Μολονότι, με την έννοια φυσικό περιβάλλον εννοείται η φύση γύρω μας, τα δέντρα, το νερό, ο αέρας, το φως και γενικότερα όλα αυτά τα στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για να ζήσει ο άνθρωπος, παρατηρείται μια καταστροφή αυτού του «μεγάλου σπιτιού», κάτι που θα πρέπει να αλλάξει, διότι τα θετικά στοιχεία τα οποία μας παρέχονται είναι πολύ σημαντικά.

Ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα είναι η «καταστροφή των δασών». Κάθε χρόνο, παρατηρείται μία αύξηση των περιστατικών, όπου τεράστιες εκτάσεις δασών εξαφανίζονται, είτε λόγω πυρκαγιών, είτε από εκκοπή ξυλείας, είτε από εκχερσώσεις για οικόπεδα, αεροδρόμια κτλ.

Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το δάσος είναι ένα σύνολο πολυσύνθετο με δική του ζωή και με ξεχωριστή θέση, ρόλο και σημασία μέσα στη φύση και με τεράστιες δυνατότητες, που θα πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά.

Ειδικότερα, τα δάση παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, διότι παράγουν το απαραίτητο και αναντικατάστατο για την ζωή μας οξυγόνο, και συγχρόνως δεσμεύουν το επικίνδυνο για την ζωή διοξείδιο του άνθρακα, ενώ αποτελούν και πηγή τροφίμων, φαρμάκων και καθαρού νερού, απαραίτητο στοιχείο για τον άνθρωπο και κατ’ επέκταση για τη διαβίωσή του. Επιπρόσθετα, παρέχουν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της βιοποικιλότητας, την υδροδότηση, τον έλεγχο των πλημμύρων, καθώς και την προστασία από τη διάβρωση του εδάφους και της απερήμωσης. Παράλληλα, συμβάλλουν στη διατήρηση ενός σταθερού κλίματος του πλανήτη και του περιβάλλοντος, ενώ είναι και ζωτικής σημασίας, όπως προαναφέρθηκε, για την επιβίωση και την ευημερία των ανθρώπων.

Ο άνθρωπος συνδέθηκε με το δάσος από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του πάνω στη γη και μάλιστα στενότατα, καθώς, του εξασφάλισε τροφή, στέγη, προστασία, ψυχαγωγία και εργασία. Του πρόσφερε την απαραίτητη ξυλεία, τα καυσόξυλα και τα άλλα δασικά προϊόντα (καρπούς, ρετσίνι κ.ά.) για τη διαβίωση και την πρόοδό του, ενώ του έδωσε επίσης και ευκαιρίες και δυνατότητες για κοινωνικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις και απασχολήσεις για την πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική του άνοδο.

Το δάσος, στο πέρασμα των αιώνων, συνεχίζει να προσφέρει όλα αυτά τα θετικά στοιχεία, παρά τη συμπεριφορά του ανθρώπου, γεγονός που μας υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την πολύτιμη και αστείρευτη φυσική πηγή ζωής, συμβάλλοντας στην προστασία του και κατ’ επέκταση παίρνοντας σημαντικά μέτρα για τη διασφάλισή του, ξεκινώντας με την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία και την προσφορά των δασών, αλλά και γενικότερα, όλου του φυσικού περιβάλλοντος.

Αρθρογράφος: Δίπλα Αικατερίνη (Arid Zone Afforestation)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *