Προετοιμάζοντας

  • Ίδρυση, δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής δενδρυλλίων προσαρμοσμένα στις ίδιες σκληρές συνθήκες που θα φυτευτούν.
  • Ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής COMPOST από φυτικά και ζωικά κατάλοιπα.
  • Ίδρυση κατασκευή και λειτουργία εργοστασίων παραγωγής υλικών αναγκαίων για τη λειτουργία του συστήματος SAFE TREE κοντά στην περιοχή αναδασώσεων.

Σε πάρα πολλές χώρες δεν υπάρχουν φυτώρια κοντά στην περιοχή των έργων οπότε η ΑΖΑ, σε συνεργασία με τους ντόπιους, δημιουργεί φυτώρια παραγωγής δενδρυλλίων για να παραχθούν οι αναγκαίες ποσότητες κατάλληλα προσαρμοσμένες.

Είναι επίσης απαραίτητο να ιδρυθούν μονάδες παραγωγής COMPOST και η ΑΖΑ είναι σε θέση να το κάνει.

Η AZA μπορεί επίσης να δημιουργήσει μονάδες παραγωγής εξαρτημάτων για το σύστημα SAFE TREE.

Φυτεύοντας ένα δέντρο σπέρνουμε την ελπίδα του μέλλοντος

Έχεις αποφασίσει και επιθυμείς να χρηματοδοτήσεις ένα έργο αναδάσωσης στην ξηρή ιδιαίτερη πατρίδα σου;

Η ΑΖΑ είναι έτοιμη να το υλοποιήσει με επιτυχία ή να σε προμηθεύσει με το κατάλληλο μοντέλο SAFE TREE ώστε να το υλοποιήσεις μόνος σου.